Odpowiedzi

2010-04-06T20:00:03+02:00
Mariusz Kalinowski (przykład) Warszawa 23.05.2003
ul.Kwiatowa 13
tel.2348977

Pan
mag inż Maciej Sulewski
.. Maltar"
ul. szanowana

Uprzejmie zwracam się z prośbą o zatródnie nie mnie w pana oto firmie . Mam dobre wykształcenie . Chciałbym pracować w pańskiej firmie .
Do tej oto że pracy mam dobre predyspozycje i umiejętności wykonawcze .
Podjęcie pracy u pana jest dla mnie dobrym punktem wyjścia finansowego i zawodowego .


o coś takiego chodziło czy nie1 5 1