Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T17:13:53+01:00
Czas urzędowy wprowadza się dla niektórych regionów lub grup państw. Na przykład czas środkowo europejski obejmuje swym zasięgiem obszar daleko wykraczający poza strefę czasową. Dzięki temu mamy w Polsce taki sam czas jak w większości krajów europejskich. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, czas urzędowy dzieli się na letni i zimowy. Każdy z tych czasów obowiązuje prze około pół roku, różnica pomiędzy nimi wynosi jedną godzinę.
2009-11-02T17:21:37+01:00
Na świecie stosuje się czas urzędowy ponieważ np. jeżeli jest u nas godzina 19:00 i jest ciemno to w USA jeżeli by była też taka sama godzina to albo u nas by było ciemno a u nich nie. Wprowadzenie tego czasu jest bardzo potrzebne i pozytywne.
Dzięki czasowi urzędowemu każdy kontynent ma swoją godzinę dzięki czemu nie pokrywają się noce z dniem i pory roku