Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T21:00:50+02:00
Olkusz ist eine Stadt in der Provinz. Lesser Olkusz County, der Heimat des Stadt-Land-Gemeinde Olkusz, an den westlichen Grenzen der Krakau-Tschenstochauer Baba Fluss gelegen. Ab 1975-1998 gehörte die Provinz. Katowice.
Einer der wichtigsten Bergbau-Zentren der Zink-Blei-Erzen in Polen (Mine Olkusz - Vorpommern, nahe der Bukowno Mining und Metallurgical Plant "Boleslaw"), OWENT fabrikschiffs SA Schmelz Fabrik Ventilatoren, kleine Industrie und Handwerk, regionale Handels-und Kulturzentrum.
Die ersten Aufzeichnungen den Namen der Stadt sind wie folgt: Lcuhs (1257), Hilcus (1262), Helcus (1301), Ylcus (1314), Elcus (1409), Olkusch (1462). Noch im achtzehnten Jahrhundert wurde die Stadt genannt Ilkuszem war. Dies weist auf die Herkunft ihres Namens aus dem Namen Hilke (sonst Hilcus, Hildebrand) und Teilnahme von deutschen Kolonisten in die Lage der Stadt. Polonisiert Form Hilkusz schließlich umgewandelt in die heutige Olkusz [2]. Die Aufmerksamkeit ist jedoch auch darauf hingewiesen, dass eine Elkusz einfachsten auf der Grundlage der phönizischen Sprache erläutert werden, in denen das Wort El bedeutet "Herr", "Gott" und das Verb - Armbrüste "überschwappen". Phönizier konnten, dass aus ihrer Heimat auf der Suche nach dem Schatz, den zu führen srebronośnego Erzlagerstätten erwies fernen przywędrować [3]. In Deutschland sind die Namen der Stadt: Ilkenau.Olkusz to miasto w woj. małopolskim, w powiecie olkuskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Olkusz, położone na zachodnich rubieżach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej nad rzeką Babą. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. katowickiego.
Jeden z najważniejszych ośrodków górnictwa rud cynkowo-ołowiowych w Polsce (kopalnia Olkusz - Pomorzany, nieopodal w Bukownie Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław"), fabryka naczyń Emalia SA, fabryka wentylatorów OWENT, drobny przemysł i rzemiosło; lokalny ośrodek handlowy i kulturalny.
Pierwsze zapisy nazwy miasta kształtują się następująco: Lcuhs (1257), Hilcus (1262), Helcus (1301), Ylcus (1314), Elcus (1409), Olkusch (1462). Jeszcze w XVIII w. miasto nazywane było Ilkuszem. Wskazuje to na pochodzenie jego nazwy od imienia Hilke (inaczej Hilcus, Hildebrand) i udział kolonistów niemieckich w lokacji miasta. Spolonizowana forma Hilkusz przeobraziła się ostatecznie w dzisiejszy Olkusz[2]. Zwraca się jednak również uwagę, że nazwę Elkusz najłatwiej jest objaśnić na gruncie języka fenickiego, w którym słowo El oznacza "pan", "Bóg", a czasownik kusz – "kuć". Fenicjanie mogli przywędrować w te odległe od ich ojczyzny strony w poszukiwaniu skarbów, którymi okazały się pokłady rud srebronośnego ołowiu[3]. W języku niemieckim nazwa miasta to: Ilkenau.