Odpowiedzi

2010-04-06T19:35:17+02:00
Deka- 10¹
hekto- 10²
kilo- 10³
mega- 10⁶
giga- 10⁹
tera- 10¹²
peta- 10¹⁵
i.t.d. ;p jak trzeba więcej, to pisz ;)
2010-04-06T19:36:58+02:00
Przedrostki: deka, kilo. Dodajemy je do słowa gram i mamy: dekagram (dag) i kilogram (kg).
2010-04-06T19:44:49+02:00
Kilo:
KILOmetr
KILOgram
Hekto:
HEKTOlitr
Deka:
DEKAgram
Mili:
MILIgram
MILImetr
Centy:
CENTYmetr
Decy:
DECYmetr