Odpowiedzi

2009-11-02T17:10:56+01:00
Najwięcej energii na powierzchnię Ziemi jest dostarczane przez Słońce. Energia słoneczna docierająca na Ziemię w ciągu ok. 50 minut teoretycznie pokryłaby zapotrzebowanie całoroczne człowieka – jest ona 10000 razy większa niż obecne zużycie energii.
niewiem czy moze tak byc xd
35 4 35
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T17:12:51+01:00
Najwięcej energii na powierzchnię Ziemi jest dostarczane przez Słońce. Energia słoneczna docierająca na Ziemię w ciągu ok. 50 minut teoretycznie pokryłaby zapotrzebowanie całoroczne człowieka – jest ona 10000 razy większa niż obecne zużycie energii. Dzieje się tak z powodu niewielkiej odległości, jaka dzieli oba te ciała niebieskie. Wynosi ona bowiem średnio 149,6 miliona kilometrów, podczas gdy dystans do najbliższego innego źródła energii, gwiazdy Proxima Centauri, jest przeszło 282 tysiące razy większy, równy w przybliżeniu 4,3 roku świetlnego, czyli prawie 40,5 biliona kilometrów.
Słońce jest tanim, bezpiecznym i niewyczerpalnym źródłem energii. Rola Słońca jako życiodajnej siły dla Ziemi nie zmieniła się przez 4,5 miliarda lat ewolucji naszej planety, chociaż samo Słońce podlegało w tym okresie przemianom. W wyniku tych przemian wzrosło o około 25% natężenie promieniowania słonecznego docierającego do górnych warstw atmosfery, czyli tak zwana stała słoneczna. Obecnie wartość stałej słonecznej wynosi około 1368 watów na metr kwadratowy (W/m2), choć w ciągu roku może ulegać niewielkim, na ogół nieprzekraczającym paru procent wahaniom w związku ze zmianą odległości Ziemi od Słońca. Również Ziemia nie jest taka sama, jak przed kilkoma miliardami lat. Wprawdzie skład atmosfery wydaje się ustalony od dość dawna, jednak warunki klimatyczne przechodziły różne koleje losu.
Podjęte w ciągu ostatniego stulecia badania Słońca ujawniły wiele nowych faktów dotyczących natury emitowanej przez nie energii. Po pierwsze udało się dokładnie określić skład docierających do naszej planety wiązek promieniowania. Promieniowanie słoneczne jest strumieniem energii, wysyłanym przez Słońce równomiernie we wszystkich kierunkach. W 99% składa się na nie krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 0,1 do 4 mikrometrów (µm), z czego 45 procent przypada na promieniowanie widzialne, czyli światło, którego barwy zdolne jest zarejestrować ludzkie oko (0,38-0,76 µm). 46 procent stanowią promienie podczerwone, czyli fale dłuższe, od około 0,76 do około 2000 µm, odczuwane w postaci ciepła, a 8 procent to promieniowanie nadfioletowe (ultrafioletowe), o długości fali mniejszej od 0,38 µm. Pozostały 1 procent promieniowania słonecznego to promieniowanie elektromagnetyczne o większych i mniejszych długościach fal oraz emisja korpuskularna.
Około 30% promieniowania słonecznego dochodzącego do naszej planety jest odbijane przez atmosferę. W trakcie przechodzenia przez atmosferę ziemską promieniowanie słoneczne na skutek pochłaniania i rozproszenia w atmosferze ulega osłabieniu o kolejne 20%. Tylko niespełna 50 procent emisji słonecznej dociera od górnej granicy atmosfery do powierzchni kuli ziemskiej. Na owe 50 procent składa się zarówno promieniowanie docierające do Ziemi bez zakłóceń, jak i znaczna część promieniowania rozproszonego.


Myślę, że pomogłam ;)
25 3 25