Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T19:34:28+02:00
Postanowienia Konstytucji:

-zniesienie wolnej elekcji
-zniesienie liberum veto
-ograniczono rolę senatu
-ograniczono odrębność Korony i wielkiego Księstwa Litewskiego
-uznano chłopów za część narodu
-w Polsce panowała religia katolicka
-gwarancja tolerancji religijnej
-pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi
-wprowadzono dziedziczność tronu
-wprowadzono trójpodział władzy

Mam nadzieję, ze pomoglam ;)
2010-04-06T19:43:15+02:00
1. zniszczenie liberum veto
2. zniesienie wolnej elekcji
3.zniesienie podziału na Litwę i koronę
4. Rzeczpospolita miała być Monarchią dziedziczną
5. ustanowiono nowy rząd_ Straż Praw
6.włączono prawo o miastach
7. wzięto chłopów w opiekę państwa