Odpowiedzi

2010-04-06T19:36:41+02:00
Objętość ostrosłupa dana jest wzorem: V = S x h/3 , gdzie h to wysokość ostrosłupa a S to pole powierzchni jego podstawy.
2010-04-06T19:37:23+02:00
Pc=Pp+Pb
Pp-pole podstawy ostrosłupa
Pb-Pole powierzchni bocznej
2010-04-06T19:38:42+02:00
Objętość ostrosłupa oblicza się wzorem
V = 1/3 Pp*H
gdzie:
V-objętość ostrosłupa
Pp-pole podstawy ostrosłupa
H-wysokość ostrosłupa