Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T00:18:30+02:00
ZAD1.
x-powierzchnia polski

0,21 * x - lasy w przeszłości
0,28 * x - lasy dziś

0,28 * x-0,21 * x =0,07 * x - o tyle zwiększyła się powierzchnia lasów.

(0,07 * x )/( 0,21 * x )= 0,(3)
0,(3)=33,(3)% - o tyle procent zwiększyła się powierzchnia lasu

ZAD2.

będzie nam potrzebny wzór na pole powierzchni bocznej stożka:
pi * r * l
gdzie l, to długość "boku" stożka (od krawędzi podstawy do czubka)

szukamy r:
2 * pi * r = 4,4
r= 4,4 /2 / pi
r= 2,2/(22/7) = 0,7

z tw. pitagorasa szukamy l:
l^2 = r^2 + h^2
l^2 = 0,7^2 + 2,4^2= 0,49 + 5,76 = 6,25
l = pierwiastek(6,25) = 2,5

stąd:
pi * r * l = (22/7) * 0,7 * 2,5 = 5,5 [dm^2]

ZAD3.
z tw. pitagorasa:
x^2 = 8^2 + 15^2
x^2 = 64 + 225
x^2 = 289
x= pierwiastek (289)
x=17 m

ZAD4.
tak, ponieważ:

podstawiamy do równania współrzędne punktu:
200 = -73,15 + 273,15
200 = 200 <<<----prawda

ZAD5.
x - długość boku zakupionego dywanu

x^2 = (x-1)^2 + 6
x^2 = x^2 -2 * x +7
2x = 7
x=3,5

ZAD6.
z tw. pitagorasa:

d= pierwiastek (3^2 + 4^2 ) *t
d = pierwiastek (9+16) *t
d = pierwiastek (25) * t
d(t)= 5*t

ZAD7.
a,b - przyprostokątne górnego tarasu
k - współczynnik proporcjonalności
ka,kb - przyprostokątne dolnego tarasu

powierzchnia górnego tarasu:
(1/2) * a * b

powierzchnia dolnego tarasu:
(1/2) * ka * kb

relacje:
1,44 *(1/2) * a * b = (1/2) * ka * kb

1,44* 0,5 *a*b=0,5 (k^2)*a*b

stąd mamy:

k^2=1,44
k = 1,2 - boki dolnego tarasu, to 120 procent boków górnego tarasu.

ZAD8.
X - liczba cukierków Kuby
Y - liczba cukierków Krzysia

po zamianie chłopaki mają:
Kuba: 0,5 X + 0,25 Y
Krzysio: 0,75 Y + 0,5 X

Kuba ma 75 % wszystkich cukierków:
(0,5 X + 0,25 Y)/(0,75 Y + 0,5 X) = 0,75
mnożymy przez mianownik:
(0,5 X + 0,25 Y)= 0,75 * (0,75 Y + 0,5 X)
0,5 X + 0,25 Y = 0,5625 Y + 0,375 X
0,125 X = 0,3125 Y
X = 2,5 Y

ODP:na początku Kuba miał 2,5 razy więcej cukierków.