Zadanie.1.a)W sali lekcyjnej na jednego ucznia powinno przyopadać 6m3 powietrza.Ilu co najwyżej uczniów powinno przebywać w sali o wymiarach 8,3mx6,2x3,6m?
b)Ilu uczniów może uczyć się w sali o wymiarach 5,5x4mx3,2m,jeżeli na jednego ucznia przypada co najmniej 4,5m3 powietrza?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T19:52:58+02:00
A)8,3m×6,2m×3,6m≈185,3m³
185,3:6m³≈30,9
Najwyżej 30 uczniów
b) 5,5m×4m×3,2m=70,4m³
70,4m³:4,5m³≈15,6
15 uczniów