Przetłumacz na język angielski:
1. Czy może pan mi powiedzieć drogę do najbliższego szpitala.
2. Stacja kolejowa jest naprzeciwko szkoły.
3. Na końcu drogi skręć w lewo.
4. Mój dom jest obok poczty.
5. Gdzie jest najbliższa toaleta?
6. Idź prosto, potem skręć w prawo i uniwersytet będzie po twojej lewej stronie. Na pewno go zauważysz.
7. Czy tutaj mogę odprawić się na samolot do Londynu?

3

Odpowiedzi

2010-04-06T19:51:08+02:00
1.Could you tell me the way to the nearest hospital
2. The railway station is opposite the school
3. At the end of the road turn left
4. My house is next to the mailbox
5. Where is the nearest toilet?
6. Go straight, then turn right and the university will be on your left. For sure it will see
7. Can I check in here on a plane to London?

prosze, na 100% jest dobrze ! :)
2 5 2
2010-04-06T19:52:33+02:00
1. Czy może pan mi powiedzieć drogę do najbliższego szpitala.
Could yoy tell me where is nearer hospital?
2. Stacja kolejowa jest naprzeciwko szkoły.
Train station is opposite school.
3. Na końcu drogi skręć w lewo.
In the end this street turn left.
4. Mój dom jest obok poczty.
My house is near post office.
5. Gdzie jest najbliższa toaleta?
Where is nearer toalet?
6. Idź prosto, potem skręć w prawo i uniwersytet będzie po twojej lewej stronie. Na pewno go zauważysz.
Go along, than turn right and university will be in your left side. You will see it.
7. Czy tutaj mogę odprawić się na samolot do Londynu?
Might be in this place plane to London?
1 5 1
2010-04-06T19:55:39+02:00
1) Can you tell me the way to the hospital.
2) Train station is oposite school.
3)At the end way turn left.
4) My house is near the post office.
5) Where is the toilet?
6) Go straight on next turn right and univercity is on your left. You mast see it.
7) Is there i can clear to the plane to London?
2 5 2