Odpowiedzi

2010-04-06T20:41:39+02:00
Zad 1.
y=ax+b dla a<0 i b>0
jeżeli współczynnik (a) jest mniejszy od zera to funkcja jest malejąca i jeżeli (b) jest od zera większe to prosta taka przechodzi przez I-szą, II-gą i IV-tą ćwiartkę układu współrzędnych

zad 2.
prawidłowa odpowiedź to odp. b
funkcja jest rosnąca i przecina oś OY w punkcie (0;7)