Odpowiedzi

2010-04-17T18:45:29+02:00
Kolonizacja- podbite ziemie,udoskonalanie budowy okrętów,rozwój handlu,upowszechnienie pieniądza,sprowadzanie taniego zboża z kolonii do Grecji
Kolonizacja grecka:
VIII-VI w.p.n.e.
Polegała na:
-chęci zdobycia ziemi pod uprawę zbóż,surowców mineralnych(miedź,cyna),drewna;warunki geograficzne Grecji sprzyjały żeglarstwu,przyrost naturalny ludności
-kierunku kolonizacji-Sycylia (Syrakuzy),południowa Italia (Tarent,Neapol),południowa Francja (Marsylia),tereny nad Morzem Czarnym,Syria,Fenicja,Egipt-osady zakładane poza macierzystą polis zwano metropoliami,
-znaczenie kolonizacji-wpływ kultury i gospodarki greckiej na podbite ziemie,udoskonalanie budowy okrętów,rozwój handlu,upowszechnienie pieniądza,sprowadzanie taniego zboża z kolonii do Grecji
10 3 10