Przynajmniej jedno:
1) Idzie Grześ przez wieś, Kopę jajek niesie,
Ale plaga nieszczęść ciągnie się za Grzesiem.
Dziurę w środku drogi wyryły złe moce,
Straty w jajkach były _ 25%.
Gdy po przyjacielsku klepnął go wuj Miłosz,
to 40 % z tej reszty ubyło.
No i pies na koniec, jakby było mało,
5 jaj poszło w błoto. Ile jaj zostało?

2)Dokończ zdanie: Najbardziej lubię, gdy nauczyciel jest... . Takie zadanie otrzymało dwustu uczniów, każdy miał wpisać tylko jedną cechę. 24% uczniów odpowiedziało sprawiedliwy, 11% sympatyczny, 20% wymagający. Przeciętnie co dwudziesty uczeń wpisał odpowiedz nieobecny, a 13 uczniów podało różne inne odpowiedzi. Pozostali uczniowie nie odpowiedzieli na to pytanie. Ilu ich było ?

3) We wsi Nadlesie jest 800 mieszkańców, a we wsi Podlesie jest 912 mieszkańców. Nadlesiu kobiety stanowią 56,25% mieszkańców, a w Podlesiu 56,25% stanowią mężczyźni. W której z tych wsi jest więcej kobiet i o ile ?

2

Odpowiedzi

2009-11-02T17:27:22+01:00
1.
25% x 60 :100 = 15 <- tyle jajek ubyło na początku
60 - 15 = 45
40% x 45 : 100 = 18 <- tyle jajek ubyło potem
45 - 18 = 27
27-5= 22

Odp: Były 22 jajka.

2.
24% x 200 :100 = 48 `sprawiedliwy`
11% x 200 :100= 22 `sympatyczny`
20% x 200 : 100= 40 `wymagający`
200 :20 = 10 `nieobecny`
13 inne
x - nic nie wpisało

200 - (48 + 22 + 40 + 10 + 13) = 200 - 133 = 67

Odp: 67 osób nie odpowiedziało.

3.
Nadlesie - 800
Podlesie - 912


nadlesie:
56, 25% x 800 : 100 = 450 kobiety
800 - 450 = 350 mężczyźni

podlesie:
56, 25% x 912 : 100 = 513 mężczyźni
912 - 513 = 399 kobiety

Odp : We wsi Nadlesie jest o 51 kobiet więcej.

Mam nadzieję, że dobrze :)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T17:42:55+01:00
Kopa = 60 sztuk
60 - 25%*60 = 45
45 - 40%*45 = 27
27 - 5 = 22
zostaly 22 jajka

24%*200=48
11%*200=22
20%*200=40
(200/20)%*200= 10%*200= 20
13 uczniow cos innego powiedzialo
48+22+40+20+13 = 143
wiec
200- 143=57 wiec pozostaje 57 uczniow bez zdania

nadlesie: 56,25%*800= 450 kobiet
podlesie: 100- 56,25%= 43,75% kobiet , 43,75% *912=399 kobiet
o 51 kobiet wiecej jest w nadlesiu,
1 5 1