Teren szkoły ma kształt prostokąta o wymiarach 80m i 100m. Boiska , chodniki i drogi dojazdowe zajmują 85% powierzchni tego terenu.Pozostłą część terenu zajmuje budynek szkoły. Ile m(kwadratowych) powierzchni zajumuje ten budynek ?

z obliczeniami.

2

Odpowiedzi

2010-04-06T19:55:45+02:00
A= 80 m
b= 100 m
P= a x b
P= 80 x 100 = 8000 (m 2) - teren szkoly

85%= 0,85
0,85 x 8000= 6800 (m2) -boiska,chodniki i drogi dojazdowe
8000 - 6800 = 1200 (m2) - budynek szkoly

Odp. : Ten budynek zajmuje 1200 m2 boiska.
2 2 2
2010-04-06T19:57:02+02:00
Trzba obliczyc pole protokąta
P= 80m×100m=8000m²

100% - 85%= 15% pole budynku szkoły w procentach
i teraz obliczasz z proporcji :

100% - 8000m
15%- X
czyli:
X= (15×8000)÷100 =120000÷100=1200m²


1 5 1