Odpowiedzi

2012-07-07T19:43:03+02:00


      Wokulskiego można na pewno zaliczyć do pozytywistów , ponieważ był on człowiekiem dla , którego praca stanowiła nie tylko źródło jego utrzymania , ale równiez dużej satysfakcji. A w przytoczonych przeze mnie argumentach postaram się udowodnić słuszność mojej tezy.
      Uważam , że Wokulski byl pozytywistą , ponieważ za wszelka cenę starał sie on , aby jego wykształcenie było na odpowiednim poziomie. Interesował sie nauką i był głodny wiedzy. Nigdy się nie poddawał . Nawet wtedy , kiedy był przedmiotem kpin znajomych nie rezygnował on z raz obranej drogi i dążył on do tego , aby osiągnąć to co zamierzał. Te wszystkie zachowania świadczą , że wyznawał on hasła pozytywistyczne.
       Kolejnym argumentem przemawiającym za tym , iz Wokulski był pozytywistą była jego przedsiębiorczość, racjonalizm i  operatywność w interesach. Niewielu mogło się pochwalić tym co osiągnął główny bohater. Tylko swemu wielkiemu zaangażowaniu, sumienności i pracowitosci osiągnął on sukces o jaki marzyło wielu. Ponadto Wokulski był bardzo zaradny, potrafił kalkulować  i miał żyłkę do intersów. Jego upór, duma i ambicje doprowadziły Wokulskiego do tego , że był on bogaty i nadal pomnażał swój majątek.
       Sądzę , iż praca u podstaw nie była głównemu bohaterowi obca, gdyż pomagał on wielu ludziom zupełnie bezinteresownie. Po prostu lubił on pomagac innym ludziom. Uważał on , iż nad każdym potrzebującym należy się pochylić i udzielić mu wszelkiej pomocy. Wokulski  pomimo swojego bogactwa nie wywyższał się i nie zachowywał jak ludzie z wyższych sfer , którzy byli bardzo zadufani w sobie.  Był tolerancyjny wobec ludzi , którzy mieli inne poglądy . Zawsze wspierał tych , którzy na niego liczyli.
      Moim zdaniem Wokulski był pozytywistą, a w przytoczonych przeze mnie argumentach udowodniłam tezę , która zamieściłam na wstępie

4 3 4