Odpowiedzi

2010-04-06T20:00:33+02:00
Do utworzenia Księstwa warszawskiego doszło podczas spotkania pokojowego napoleona bonaparte i cara rosyjskieo Piotra 1 w Tylży. Powstało z części ziem zaboru pruskiego. Monarchia kostytucyjna związana była unia personalna z saksonią. Władcą księstwa został Fryderyk August.
7 4 7