6.
-Zobacz w tym parkometrze jest dokładnie trzy razy wiięcej złotówek niż dwuzłotówek
-ale sumka niewielka 95zł
Przyjrzyj się rysunkowi do parkometru można wrzucać monety jednozłotowe i dwuzłotowe ile razem monet było w parkometrze?
7.
Pan Kowalski pobierał ze swojego konta 12 000zł Kasjerka wypłaciła tę kwotę w bankotach o nominałach 200zł i 50zł banknotów dwuzłotowych było 10 więcej niz pięćdziesięcio złotowych ile pan kowalski otrzymał banknotów?
8.
a) 4 cegły i 6kg pierza waży tyle samo co 6 ciegieł i 2kg żelaza ile waży cegła?
b)cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży cegła


Prosze aby odpowiedzi były z obliczeniami!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T20:07:40+02:00
6.

3x + 2x = 95
5x = 95 /:5
x = 19

3 × 19 = 57
57 + 19 = 76

Odp: W parkometrze było 76 monet.

7.

10 × 200 + 200x + 50x = 12000
2000 + 200x + 50x = 12000
250x = 12000 - 2000
250x = 10000 /:250
x = 40

10 + 40 = 50

Odp:Banknotów dwustuzłotowych było 50 a pięćdziesięciozłotowych 40.


8.

a.)

x - waga cegły

4x + 6 = 6x + 2
6 - 2 = 6x - 4x
4 = 2x /:2
x = 2

Odp: Cegła waży 2 kg.

b.)

1 + ½x = x
½x = 1
x = 2

Odp: Cegła waży 2 kg.
1 5 1