Ustal wzór związku chemicznego którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie 46 u, 1 atom o masie 32u i 4 atomy pierwiastka o łącznej masie 64u

Ustal wzór związku chemicznego którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie 46 u, 1 atom o masie 32u i 4 atomy pierwiastka o łącznej masie 64u

Z obliczeniami

Pilne szybko .

1

Odpowiedzi

2010-04-06T20:55:44+02:00
46u:2=23u
23u-Na

32u-S

64u:4=16u
16u-O

2Na + 1S + 4O

Na2SO4