Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T20:04:48+02:00
Obecnie w Polsce występują dwie prowincje pallotynów: Chrystusa Króla i Zwiastowania Pańskiego. Liczą one ponad 600 osób łącznie.
2010-04-06T20:35:45+02:00
Dom Generalny
Casa Generalizia dei Padri Pallottini, Piaza San Vincenzo Pallotti 204

I-00186 Roma, Italia

Prowincja Chrystusa Króla (warszawska)
Zarząd Prowincji Chrystusa Króla, ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255, 03-802 Warszawa 4

Prowincja Zwiastowania Pańskiego (poznańska)
Zarząd Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ul. Przybyszewskiego 30, skr. poczt. 23, 60-959 Poznań 2

Wyższe Seminarium Duchowne (obu polskich prowincji)
Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów, ul. Kilińskiego 20, Ołtarzew 05-850 Ożarów Mazowiecki