Odpowiedzi

2009-04-23T19:16:10+02:00
Jezus umarł, by zapłacić cenę za grzech całego świata. W Ewangelii Jana 3:16 jest napisane: "Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy miał zycie wieczne". Jeżeli uwierzymy Jezusowi i zaufamy mu, Bóg przez swoje słowo obiecuje nam życie wieczne, czyli zmartwychwstanie w dniu ostatecznym i spędzenie z nim wieczności. Natomiast reinkarnacja mówi o trafieniu duszy do innego ciała po śmierci na ziemi, do psa, kota, muchy czy innego stworzenia. W autorytecie Słowa Bożego jest to kompletną abstrakcją, gdyż Biblia nie wspomina o tym ani słowem i jest to ludzkim wymysłem, co potępia kościół i w co nie wierzę. Ja wierzę Bogu i wierzę w Jego słowo, a zatem wierzę, że On wzbudzi mnie z martwych tak, jak obiecał, bo powierzyłem mu swoje życie.