Proszę o pilne rozwiązanie zadań! Z góry dziękuję ;)

Zad.1
Jaką ilość energii należy dostarczyć 2kg wody, aby ogrzać ja o 30 stopni C?

Odpowiedź poprawna to: Q=252kJ

Zad.2
Jaką masę żelaza ogrzano od temparatury 20 stopni C do temperatury 120 stopni C dostarczając 920000J? Ciepło właściwe żelaza ma wartość 460 J/kg stopni C.

Odpowiedź poprawna to: M=20kg

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T11:30:55+02:00
Zad.1
Q=?
m=2kg
ΔT=30st.Celsjusza
c=4190J/kg*st.C
Q=m*c*ΔT=2*30*4190=251400J=ok.252kJ

zad.2
m=?
T1=20st.C
T2=120st.C
Q=920000J
c=460J/kg*st.C
ΔT=T2-T1=100st.C
Q=m*c*ΔT
m=Q/c*ΔT=920000J/460J/kg*st.C*100st.C=920000/46000kg=20kg