Potrzebuję wyjaśnień pojęć takich jak :
1. Skala Richtera
2. Skala Mercalego
3. Sejsmogram
4. Sejsmograf

Tylko proszę o odpowiedzi którkie zwięzłe i na temat. nnie rozpisywać sie długo tylko żeby było wszystko jasne i w miare krótkie do napisania w zeszycie jako praca domowa. Pozdrawiam Wszystkich i już z góry dziękuję za wasze odpowiedzi :)

2

Odpowiedzi

  • eng1
  • Początkujący
2010-04-06T20:00:02+02:00
Skala Richtera – skala logarytmiczna określająca wielkość trzęsienia ziemi na podstawie amplitudy drgań wstrząsów sejsmicznych, wprowadzona w 1935 roku przez amerykańskiego geofizyka Charlesa F. Richtera. Wielkość tę określa się za pomocą magnitudy.

Skala Mercalliego (skala Mercalliego-Cancaniego-Sieberga, skala MCS) - 12-stopniowa skala stosowana przy określaniu wielkości trzęsienia ziemi, gdzie intensywność wstrząsu określana jest na podstawie wartości przyspieszenia drgań gruntu, a także opisie skutków trzęsienia na powierzchni Ziemi.

sejsmograf (gr.) – urządzenie do wykrywania i rejestracji drgań skorupy ziemskiej (przemieszczeń i wielkości) wywołanych wstrząsami naturalnymi lub sztucznymi.

Sejsmogram - analogowy lub cyfrowy zapis drgań rejestrowanych przez sejsmometr.

Linia sejsmogramu opisuje wychylenie drgań albo przyspieszenie względem inercyjnego wahadła sejsmometru w funkcji czasu. Określenie momentów zdarzeń sejsmicznych umożliwiają znaczniki czasu, nanoszone na sejsmogram w postaci krótkich poprzecznych kres pisanych w odstępach minutowych i godzinowych.
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T20:02:52+02:00
Skala Richtera- skala określająca wielkość trzęsienie ziemi
Skala Mercalego-12-stopniowa skala stosowana przy określaniu wielkości trzęsienia ziem
Sejsmogram-zapis fal sejsmicznych na taśmie wykonany przez sejsmograf
sejsmograf-przyrząd wykrywający i rejestrujący przebieg drgań powierzchni Ziemi wywołanych trzęsieniem ziemi lub sztucznie

8 4 8