Odpowiedzi

2009-11-02T17:35:18+01:00
Reakcja tego rozkładu wyglada tak:

CaCO3 → CO2 + CaO

Widzimy, że z 1 mola węglanu wapnia powstaje 1 mol tlenku węgla (IV) i 1 mol
tlenku wapnia.

Masa molowa CaCO3 = 40 g + 12 g + 3 * 16 g = 100 g

Więc masa węglanu wapnia użyta w zadaniu to masa 1 mola tej soli. Wobec tego powstanie także 1 mol CO2.

Masa molowa CO2 = 44 g (tyle powstanie w tej reakcji),
a gęstość = 1,96 g / dm3.
Napiszemy proporcję, aby obliczyć, jaką objętość zajmie 44 g CO2, czyli 1 mol:

1,96 g CO2--------------------------------------1 dm3 CO2
44 g CO2----------------------------------------x (dm3 CO2)

Po przemnożeniu "na krzyż" otrzymujemy x ≈ 22,45 dm 3 CO2


Pozdro))