1 oblicz ile gramów siarczku glinu powstanie w reakcj 108 g glinu z siarką
2 oblicz ile gramów wodoru powstanie w wyniku reakcji rozkładu 36g wody
3 do reakcji chemicznej użyto po 8 g bromu i magnezu czy substraty przereagowały całkowicie ? Oblicz masę produktu reakcji chemicznej .
4 oblicz ile kilogramów żelaza otrzymano w wyniku reakci 288 kg tlenku żelaza ii z węglem

1

Odpowiedzi

2016-09-12T10:05:11+02:00
1)
mAl=27u
mAl₂S₃=150u
2Al + 3S ---> Al₂S₃
2*27g Al ------ 150g Al₂S₃
108g Al ------- xg Al₂S₃
x = 300g Al₂S₃

2)

mH₂=2u

mH₂O=18u

2H₂O ---> 2H₂ + O₂

36g H₂O-----4g H₂

 

Otrzymamy 4g wodoru


3)

mMg=24u
mBr₂=2*80u=160u
mMgBr₂=184u

Mg + Br₂ ---> MgBr₂
24g Mg-----160g Br₂
xg Mg-------8g Br₂
x=1,2g Mg
Substraty nie przereagowały całkowicie. W nadmiarze użyto Mg

160g Br₂----184g MgBr₂
8g Br₂--------xg MgBr₂
x = 9,2g MgBr₂
Powstało 9,2g produktu (MgBr₂)


4)

mFe=56u
mFeO=56u+16u=72u
2FeO + C ---> 2Fe + CO₂
0,144kg FeO-------0,112kg Fe
288kg FeO----------xkg Fe
x = 224kg Fe