Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T20:11:32+02:00
Waldemar Pawlak -Ministerstwo Gospodarki
Jerzy Miller -Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Elżbieta Bieńkowska - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Krzysztof Kwiatkowski -Ministerstwo Sprawiedliwości
Adam Giersz -Ministerstwo Sportu i Turystyki
Jolanta Fedak -Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Cezary Grabarczyk -Ministerstwo Infrastruktury
Aleksander Grad -Ministerstwo Skarbu Państwa
Katarzyna Hall -Ministerstwo Edukacji Narodowej
Bogdan Klich -Ministerstwo Obrony Narodowej
Barbara Kudrycka -Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jacek Rostowski -Ministerstwo Finansów
Ewa Kopacz -Ministerstwo Zdrowia
Andrzej Kraszewski -Ministerstwo Środowiska
Marek Sawicki -Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Radosław Sikorski -Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Bogdan Zdrojewski -Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
22 4 22
2010-04-06T20:17:02+02:00
Waldemar Pawlak - wicepremier, minister gospodarki
Elzbieta Bieńkowska - minister rozwoju regionalnego
Michał Boni - minister, członek Rady Ministrów
Jolanat Fedak - minister pracy i polityki społecznej
Adam Giersz - minister sportu i turystyki
Cezary Grabarczyk - minister infrastruktury
Aleksander Grad - minister skarbu państwa
Katarzyna Hall - minister edukacji narodowej
Bogdan Klich - minister obrony narodowej
Ewa Kopacz - minister zdrowia
Andrzej Kraszewski - minister środowiska
Barbara Kurdycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego
Krzyszto Kwiatkowski - minister sprawiedliwości
Jerzy Miller - minister spraw wewnętrznych i administracji
Jan - Vincent Rostowski - minister finansów
Marek Sawicki - minister rolnictwa i rozwoju wsi
Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych
Bogdan zdrojewski - minister kultury i dziedzictwa narodowego
8 3 8