Proszę o pomoc!!! Help:)
!)Napisz wzór sumaryczny i oblicz masę cząsteczkową następujących związków; steryniazu sodu-mydła sodoewgo i palmitynianu wapnia- mydła wapniowego. mC=12u mH=1u mO=16u mNa=23u mCa= 40u
2) alkohole to związki organiczne o ogólnym wzorze...
... to związki organiczne o ogólnym wzorze CmH2m+1COOH
Estry to związki organiczne o ogólnym wzorze ...
... to związki organiczne o ogólnym wzorze CnH2m+1NH2
jestem tu nowa i jeszcze nie wiem co i więc proszę o wyrozumiałość:) Dzięki:)

1

Odpowiedzi

2010-04-09T14:50:00+02:00
1) m.C₁₇H₃₅COONa=18*12u + 35*1u + 23u + 2*16u=216u + 35u + 23u + 32u=306u
m. (C₁₅H₃₁COO)₂Ca= 2(16*12u + 31*1u + +32u) + 40u= 384u + 62u + 64u + 40u=550u

2) CnH2n+1 OH

R-C=O
...|
...O-R'

aminy
5 3 5