Odpowiedzi

2009-11-03T09:20:40+01:00
There is a beautiful lake Dębie in Szczecin but there aren't any mountains.
There is the river Odra in Szczecin but there isn't the river Dunajec.
There is a modern 22-storey skyscraper but there aren't any farms.
There is a beautiful cathedral but there isn't any mosque.
There is a big castle in Szczecin but there isn't any aquapark.
There is the oldest cinema in the world but there isn't the newest cinema in the world.
There is a beautiful Rose Garden in Szczecin but there isn't any Tulip Garden.
There are fantastic underground routes but there aren't any mines.
There is a wonderful concert hall but there isn't any gallery of modern art.
There is Stara Piekarnia Restaurant but there isn't any Nowa Piekarnia Restaurant.

W Szczecinie znajduje się jezioro Dębie ale nie ma żadnych gór.
W szczecinie znajduje się rzeka Odra, ale nie ma rzeki Dunajec.
Znajduje się tu nowoczesny 22-piętrowy wieżowiec ale nie ma żadnych gospodarstw rolnych.
Znajduje się to piękna katedra ale nie ma żadnych meczetów.
Znajduje się tu najstarsze kino na świecie ale nie ma najnowszego kina na świecie.
Znajduje się tu piękny ogród różany ale nie ma ogrodu tulipanowego.
Znajdują się tu fantastyczne trasy podziemne ale nie ma żadnych kopalni.
Znajduje się tu cudowna filharmonia ale nie ma żadnej galerii sztuki nowoczesnej.
Znajduje się tu restauracja Stara Piekarnia ale nie ma restauracji Nowa Piekarnia.

Więcej nie wymyślę, bo w Szczecinie nigdy nie byłam, Pozdr.