Zad 1) Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji:
a) otrzymywania mrówczanu glinu
b)dysocjacji kwasu propionowego
c)hydrolizy oleinianiu butylu
d)estryfikacji octanu pentylu
e)otrzymywania dowolnego mydła sodowego
f)otrzymywania stearynianu baru
g)spalania całkowitego maślanu hekstylu

1

Odpowiedzi

2010-04-07T12:15:52+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) otrzymywania mrówczanu glinu
6HCOOH + 2Al---->2(HCOO)3Al + 3H2

b)dysocjacji kwasu propionowego
C2H5COOH----->C2H5COO⁻ + H⁺ (ma strzałce"H2O")

c)hydrolizy oleinianiu butylu
C17H33COOC4H9 + H2O---->C17H33COOH + C4H9OH (ma strzałce"H⁺")

d)estryfikacji octanu pentylu
CH3COOH + C5H11OH---->CH3COOC5H11 + H2O (ma strzałce"stęż. H2SO4")

e)otrzymywania dowolnego mydła sodowego
C17H35COOH + NaOH---->C17H35COONa + H2O

f)otrzymywania stearynianu baru
2C17H35COOH + Ba(OH)2---->(C17H35COO)2Ba + 2H2O

g)spalania całkowitego maślanu heksylu
C3H7COOC6H13 + 14 O2---->10 CO2 + 10 H2O
2 4 2