Za całe pytanie.15.
Przetłumacz zdania na jezyk niemiecki.Zachowaj odpowiedni czas w zdaniu.
1.Produkt jest ekologiczny ponieważ jest przyjazny dla srodowiska.
2.Produkt jest ekologiczny ponieważ oszczędzasz energię.
3.Woda była skażona olejem i benzyną.
4.Wiele puszek i butelek leży w lesie.
5.Produkt jest ekologiczny ponieważ oszczędzasz wodę.
6.Produkt jest ekologiczny ponieważ nie obciąża środowiska.
7.Woda jest zanieczyszczona.
8.Zwierzęta leśne spotkały się w lesie.

3

Odpowiedzi

2010-04-06T20:17:38+02:00
1.Erzeugnis ist ökologisch, weil es umweltfreundlich ist.
2.Produkt ist ökologisch, weil es Energie spart.
3.Wasser wurde mit Öl und Benzin kontaminiert.
4.Viele Dosen und Flaschen in den Wald.
5.Produkt ist ökologisch, weil es Wasser speichert.
6.Produkt ist ökologisch, weil es nicht die Umwelt belasten.
7.Wasser verunreinigt ist.
8.Tiere Wald trafen sich in den Wald.
2010-04-06T20:17:41+02:00
1.Produkt ist ökologisch weil er umweltfreundlich ist.
2.Produkt ist ökologisch weil du die Energie sparst.
3.Wasser war verpestet Öl und Benzin.
4.Wiele die Dosen und die Flaschen liegt im Wald
5.Produkt ist ökologisch weil du Wasser sparst.
6.Produkt ist ökologisch weil er keine Umwelt belegt.
7.wasser ist verunreinigt.
8.die Forst Tiere sie haben sich im Wald getroffen. co do 7 nie jestem pewna ;p
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T21:03:08+02:00
1.Produkt jest ekologiczny ponieważ jest przyjazny dla srodowiska.
Produkt ist ekologisch,weil er freundlich ist für die Natur.
2.Produkt jest ekologiczny ponieważ oszczędzasz energię.
Produkt ist ekologisch,weil er hilft mir Energie sparen.
3.Woda była skażona olejem i benzyną.
Das Wasser war mit Öl und Benzin verseucht.
4.Wiele puszek i butelek leży w lesie.
Viele Dosen und Flaschen liegt im Wald.
5.Produkt jest ekologiczny ponieważ oszczędzasz wodę.
Produkt ist ekologisch,weil du Wasser sparst.
6.Produkt jest ekologiczny ponieważ nie obciąża środowiska.
Produkt ist ekologisch,weil der belastet die Natur nicht
7.Woda jest zanieczyszczona.
Das Wasser ist verschmutzt
8.Zwierzęta leśne spotkały się w lesie.l
Die Waldtiere haben sich im Wald getroffen.