W reakcji spalania gazowego alkanu zużyto 13dm3 tlenu cząsteczkowego otrzymując 8dm3 CO2 i parę wodną. Wyznacz wzór sumaryczny spalonego alkanu (war. normalne).

Bardzo proszę o rozwiązanie. Staram się, ale kompletnie nie mam pojęcia co do siebie przypasować, no bo i tu jakieś dm i tam...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T00:05:38+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Z prawa Gay-Lussaca stosunek objętościowy reagentów jest równy stosunkowi molowemu.
CxHy + 13 O2----->8 CO2 + H2O

Bilans zaczynamy od tlenu; po lewej stronie mamy 26 tlenów--po prawej 16 tlenów (8CO2) +x
26=16+x
x=10 tlenów w wodzie
CxHy + 13 O2----->8 CO2 + 10 H2O
Wychodzi nam teraz, że mamy 8 węgli i 20 wodorów.
Alkan ma wzór ogólny CnH2n+2
Jeżeli do wzoru podstawimy 8 węgli to wychodzi nam 18 wodorów, zatem musimy postawić 2 przed CxHy i zbilansować.

Ostateczna reakcja ma postać
2C4H10 + 13 O2----->8 CO2 + 10 H2O
2 3 2