Zad 1
Oblicz wartosci wyrazenia wynik podaj z dokładnoscią do 0,1
a) [14*(8-5,4)-6,8]:7,8
b)8*(17,8 - 7,9) / 4,3*12


zad 2
podaj czwartą , dwunastą i dwudziestą drugą cyfrę po przecinku rozwiązania
dziesiętnego ułamka
a) 0,(8)
b) 3,3(28)
c) 6,10291219...

3

Odpowiedzi

2010-04-06T20:35:30+02:00
Zad 1
a= okolo 3,8
b=około 1,53
zad 2 a- 4-8, 12-8, 22-8
b-4-2 ,12-2 ,22-2
c-4-9,12-9,22-2
3 2 3
2010-04-06T20:37:24+02:00
Zad1
a)[14*(8-5,4)-6,8]:7,8=[14*2,6-6,8]/7,8=[36,4-6,8]/7,8=29,6/7,8
=296/78=3,79
b)8*(17,8 - 7,9) / 4,3*12=8*9,9/51,6=79,2/51,6=791/516=1,53
zad 2
a) 0,(8) 0,8888888888888888888888
b) 3,3(28) 3,3282828282828282828282
c) 6,10291219... 6,10291219219219219291291
6 5 6
2010-04-06T20:41:58+02:00
A) {14-(8-5,4)-6,8]:7,8=[142,6-6,8]:7,8=(36,4-6,8):7,8=29,6:7,8=3,8 (w przybliżeniu)

b)8*[17,8-7,9/4,3*12=8*9,9/51,6=79,2/51,6=1,6 (wprzyblizeniu)

2/)
a)
4-8
12-8
22-8
b)
4-2
12-2
24-2
c)
4-9
12-9
22-2
3 3 3