Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T22:48:01+02:00
I=10sin(314t+45) A
z równania wynika
Imax=10A
ω=314
L=30mH
Xl=?
Umax=?
U=?
u=?
----------------------------------------------------
Xl=ω*L=314*0,03H=9,42Ω
Umax=Imax*Xl=10A*9,42Ω=94,2V
U=Umax/√2=94,2V/√2=66,6V - wartość skuteczna
u=Umax*sin(314t+45+90)
u=94,2sin(314t+135) - równanie wartości chwilowej, napięcie na indukcyjności wyprzedza prąd o kąt 90 stopni, czyli 45+90=135 stopni