Przeczytaj odpowiedzi i ułóż pytania. ZASTOSUJ PRAWIDŁOWY CZAS. (czas P. Continous i P. Simple )

1. Pete/go/to university?
Pytanie : .......................
Odpowiedź: No, he didn't.
2. It/rain/yesterday morning?
Pytanie": ........................
Odp : Yes, it was.
3. Your mum/work/in an office ?
Pyatnie : ..................
Odp : Yes , she does.
4. You/write/a letter ?
Pytanie.......................
Odp : No, I'm not .
5. Your friends/stay in/last night?
Pytanie........
Odp : Yes, they did .

2

Odpowiedzi

2010-04-06T20:37:58+02:00
Did Peter go to university?

Was it raining yesterday morning?

Does your mom work in an office?

Are you writing a letter?

Did your friends stay last night?

Trochę więcej tych czasów - zgodnie z odpowiedziami po pytaniami:)
69 1 69
  • Użytkownik Zadane
2010-04-06T20:49:23+02:00
1. Did Peter went to university?
2. Was it raining yesterday morning?
3. Do your mum worked in an office?
5. Did your friends stayed in last night?

Tego czwartego przykładu nie wiem jak napisać.
96 1 96