SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA !

Zadanie 1. Pole trójkąta o bokach a = 4cm i c = 5cm oraz kącie
β = 60° zawartym między danymi bokami jest równe:

A.10√3cm² B.10cm₂ C. 9/2√ 3cm² D.5√3cm²


Zadanie 2.
Dane są wielomiany W(x) =2x² - 5x + 3 i P9x) = x³ - 5x² + 2x - 1. Wartość wielomianu G(x) = 2W(x) -P(x) jest równe :

A. x³ -3x² - 3x + 2 B. -x₃ + 7x² - 7x + 4 C. -x³ + 9x² - 12x + 7 D. x³ - x² - 8x + 5

Pisać obliczenia !! Dam naj ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T21:11:38+02:00
Zadanie 1
Wzór na pole rójkąta
P=1/2*a*b*sin(beta)=0,5*4*5*[√3]/2
P=5*√3cm^2

odpowiedź prawidłowa D

Zadanie 2
G(x) = 2W(x) -P(x)= 2[2x² - 5x + 3]-[x³ - 5x² + 2x - 1]= 4x² - 10x + 6-x³ + 5x² - 2x + 1=-x³+9x²-12x+7

odpowiedź prawidłowa C