Na posiedzeniu rady miejskiej było obecnych 45 radnych. Pewien wniosek poddany pod głosowanie został uchwalony większością 4 głosów, przy czym wiadomo, że stosunek liczby głosujących za wnioskiem do liczby głosujących przeciw wnioskowi był równy stosunkowi liczby wszystkich obecnych do liczby głosujących. Ilu radnych głosowało za wnioskiem?

1

Odpowiedzi

2010-04-07T11:56:04+02:00
Liczba wszystkich glosujacych - 45
x- liczba glosujacych za
y - liczba glosujacych przeciw


tworzymy dwa rownania z dwoma niewiadomymi

x/y = 45/(x+y)
x=y+4podstawiamy do pierwszego rownania za x = y+4
(y+4)/y = 45/(y+y+4)
(y+4)(2y+4)=45y
2ykw-33y+16=0

delta wynosi bkw-4ac = 961
pierwiastek z delty wynosi 31

y= (-b+pierwzdelty)/2a y=16

x=y+4 x=20

Odp.: Za wnioskiem głosowalo 20 radnych