Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T21:08:21+02:00
D1 = x
d2 = x+6
P = 56 cm³
P = 1/2*d1*d2
1/2*d1*d2 = 56
1/2*x*(x+6) = 56
1/2x²+3x = 56 |*2
x²+6x-112 = 0

Δ = b²-4ac (a=1, b=6, c=-112)
Δ = 6²-4*1*(-112)
Δ = 36+448
Δ = 484
Δ>0 czyli
x1 = -b-√Δ / 2a
x2 = -b+√Δ / 2a
x1 = -6-√484 /2 = -6-22/2 = -28/2 = -14
x2 = -6+√484 /2 = -6+22/2 = 16/2 = 8
przekątna nie może być ujemna, czyli x = 8
d1 = 8
d2 = 8+6 = 14
1/2d1 = 8/2 = 4
1/2d2 = 14/2 = 7
obliczam a z tw.Pitagorasa
a² = (1/2d1)²+(1/2d2)²
a² = 4²+7²
a² = 16+49
a² = 65
a = √65
Ob = 4a
Ob = 4*√65
Ob = 4√65cm