Na lekcji chemii nauczycielka wykonała doświadczenie reakcji zobojętniania. Do probówki z roztworem zasady sodowej dodała kilka kropli fenoloftaleiny, a następnie wpuszczała kroplami roztwór kwasu octowego.

1) Opisz, co można zaobserwować podczas wykonywania tego doświadczenia.
2)Zapisz w formie cząsteczkowej i jonowej równanie reakcji zachodzącej w doświadczeniu.
3)Podaj nazwy powstałych w wyniku tej reakcji produktów.

1

Odpowiedzi

2010-04-06T21:35:39+02:00
Na lekcji chemii nauczycielka wykonała doświadczenie reakcji zobojętniania. Do probówki z roztworem zasady sodowej dodała kilka kropli fenoloftaleiny, a następnie wpuszczała kroplami roztwór kwasu octowego.

1) Opisz, co można zaobserwować podczas wykonywania tego doświadczenia.

W pewnym momencie zauważamy, że barwa roztworu z koloru malinowego chrakterystycznego dla roztworu zasad zmieniła się na bezbarwny.

2)Zapisz w formie cząsteczkowej i jonowej równanie reakcji zachodzącej w doświadczeniu.

NaOH+CH3COOH--> CH3COONa+H2O
Na+ +OH- +CH3COO- +H+--> CH3COO- + H+ +H2O
3)Podaj nazwy powstałych w wyniku tej reakcji produktów.
octan sodu i woda.
1 5 1