Zad.1
a)
1-¹₇=
2-¹₇=
6-¹₇=
b)
1-⅖=
2-⅖=
5-⅖=
c)
2-⁷₁₂=
3-⁷₁₂=
5-⁷₁₂=
d)
3-2⁵₉=
5-2⁵₉=
12-2⁵₉=
zad.2-Jaś pomyślał pewną liczbę,dodał do niej 2⅗ i otrzymał 6¹₅.Jaką liczbe pomyślał Jaś?
zad.3-Zapisz dowolną liczbe naturalną dwucyfrową,potem liczbe o ⅔ mniejszą,następnie liczbę o ⅔ mniejszą od poprzedniej itd.
.....,......,......,......,.....,......,.....,......,.....,.....
zad.4-zapisz dowolną liczbę jednocyfrową,a następnie liczbę o ⅗ większą od poprzedniej,nastepnie liczbę o ⅗ większą od poprzedniej itd.
......,......,......,......,......,......,......,......,......,......
zad.5-Uzupełnij:
a) ¾+....=1
¾+....=5
b) ⁷₉+....=1
⁷₉+....=3
c) ⁵₁₂+.....=1
⁵₁₂+.....=8

1

Odpowiedzi

2009-11-02T19:20:38+01:00
Zad.1
a)
1-¹₇=⁶/₇
2-¹₇=1 ⁶/₇
6-¹₇=5 ⁶/₇
b)
1-⅖=³/₅
2-⅖=1 ³/₅
5-⅖=4 ³/₅
c)
2-⁷₁₂=1 ⁵/₁₂
3-⁷₁₂=2 ⁵/₁₂
5-⁷₁₂=4 ⁵/₁₂
d)
3-2⁵₉=⁴/₉
5-2⁵₉=2 ⁴/₉
12-2⁵₉=9 ⁴/₉

zad.2
x+2⅗= 6¹₅
x=6¹₅-2⅗
x=³¹/₅-¹³/₅
x=¹⁸/₅
x=3⅗

zad.3-Zapisz dowolną liczbe naturalną dwucyfrową,potem liczbe o ⅔ mniejszą,następnie liczbę o ⅔ mniejszą od poprzedniej itd.
10
10-⅔=9¹/₃
9¹/₃- ⅔=8⅔
8 ⅔- ⅔=8
8- ⅔=7¹/₃
7¹/₃- ⅔=6⅔
6⅔- ⅔=6
6- ⅔=5¹/₃
5¹/₃- ⅔=4⅔
4⅔- ⅔=4
4- ⅔=3¹/₃
3¹/₃- ⅔=2⅔
2⅔- ⅔=2
2- ⅔=1¹/₃
1¹/₃- ⅔= ⅔
⅔- ⅔ =0

zad.4
4
4+⅗=4⅗
4⅗+⅗=5⅕
5⅕+⅗=5⅘
5⅘+⅗=6⅖
6⅖+⅗=7
7+⅗=7⅗
7⅗+⅗=8⅕
8⅕+⅗=8⅘
8⅘+⅗=9⅖
9⅖+⅗=10
10+⅗=10⅗
10⅗+⅗=11⅕
11⅕+⅗=11⅘
11⅘+⅗=12⅖
12⅖+⅗=13

zad.5
a) ¾+ ¼ =1
¾+ 4¼ =5
b) ⁷₉+ ²/₉ =1
⁷₉+ 2²/₉ =3
c) ⁵₁₂+ ⁷/₁₂ =1
⁵₁₂+ 7⁷/₁₂ =8
1 5 1