Jakie były przyczyny dużych zmian gospodarczych w krajach europejskich?
Wzrost zamożności społeczeństw powodował zwiększenie zapotrzebowania na wyroby przemysłowe.Dlaczego więc zmalało znaczenie przemysłu wydobywczego,dostarczającego surowce dla przemysłu przetwórczego?
...................................................................................................................................................................................................................................................
Zastępowanie pracy rąk ludzkich maszynami zwiększa liczbę stosowanych maszyn i urządzeń.Dlaczego zmalało znaczenie przemysłu ciężkiego?
............................................................................................................................................................
Dlaczego wobec popytu na wyroby przemysłowe-maleje udział przemysłu w tworzeniu PKB?
............................................................................................................................................................
Czym wytłumaczysz duży udział usług w strukturze PKB krajów najwyżej rozwiniętych...........................................................................................................................................

Potrzebuję na jutro jak ktoś zrobi choć trzy to dam najlepszą

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T22:14:20+02:00
3.Maszyny wykonują pracę, dokładniej, nie męczą się, powiększają możliwości produkcyjne, zwiększając obroty, dostarczając olbrzymiego asortymentu, na skalę masową. Biegłość zapisu w pamięci i szybkość obliczeń góruje w maszynie. przemysłu ciężkiego 1973–76 w znacznym stopniu opierała się na kredytach z państw kapitalistycznych. Wkrótce jednak trudności polit. i finansowe stały się przyczyną kolejnego zmniejszenia nakładów inwestycyjnych i bardziej równomiernego rozłożenia ich między wytwórczość inwestycyjną i konsumpcyjną.
1.Niestabilność ekonomiczna częściowo spowodowana długami zaciągniętymi w czasie pierwszej wojny światowej i niespłaconymi zobowiązaniami Niemiec wstrząsała Europą z końcem lat 20. i w latach 30. To i krach na giełdzie w Nowym Jorku w 1929 spowodowało ogólnoświatowy wielki kryzys.
5.Państwa te wyróżniają się : wysokim dochodem na jednego mieszkańca; przewagą usług w strukturze gospodarki zarówno pod względem zatrudnienia, jak i w tworzeniu PKB; stosunkowo dużym udziałem handlu zagranicznego w tworzeniu PKB; wysokim poziomem rozwoju przemysłu, w którym zaznacza się duży udział gałęzi nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie.Państwa te wprowadzają demokratyczne formy rządów i dokonują przemian systemu ekonomicznego od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Przez gospodarkę rynkową rozumie się taki system ekonomiczny, w którym ludzie mają znaczną swobodę w podejmowaniu decyzji – co chcą produkować, kupować i sprzedawać. Główną rolę odgrywa w tym systemie mechanizm cenowy.