Odpowiedzi

2010-04-07T01:48:21+02:00
W wyniku hydrolizy powstanie kwas octowy
CH3COOH
M kw=60u

ester: CH3-COO-CxHy
masa tej częsci pochodzącej od kwasu to 59u
zatem mCxHy=102-59=43u
x=43/12=3 3*12=36
y=43-36=7

Reakcja:
CH3COOC3H7 + H2O----->Ch3COOH + C3H7OH

nazwa estru:octan propylu
wzór:CH3COOC3H7