Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T21:25:16+02:00
-Osiągnięcia:
Wojsko i skarb państwa wspolny
sejm władzą ustawodawcza
posłowie wybierani na 2 lata
zniesienie liberum vet, konfederacji, wolnej elekcji<tron dziedziczny>
władza wykonawcza w rece strazy praw<krol, prymas, pieciu ministrów>
chłopi wzieli pod opiekę prawa i rządu krajowego
Konstytucja usuwała podstawowe wady ustroju Rzeczpospolitej, wprowadzała trójpodział władzy, usprawniała działanie sejmu i rządu.m Choć nie zmieniła położenia chłopów, stanowiła dowód, ze szlacheckie społeczeństwo umiało z własnej inicjatywy dokonać nowoczesnej przebudowy państwa.

--->> Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz egalitarnej i demokratycznej monarchii konstytucyjnej. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

--->>Przyjęcie Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość sąsiadów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podczas wojny w obronie konstytucji, Polska zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II została pokonana przez Imperium Rosyjskie Katarzyny Wielkiej, sprzymierzonej z konfederacją targowicką - spiskiem polskich magnatów przeciwnych reformom osłabiającym ich wpływy. Pomimo tej klęski i późniejszego II rozbioru Polski, Konstytucja 3 maja wpłynęła na późniejsze ruchy demokratyczne w świecie. Po utracie niepodległości w 1795, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny".
Liczę na naj****<<33
heeehe*;
Pozdrowionka !

4 3 4