Pojemnik w kształcie walca o średnicy 20 cm i wysokości 50 cm jest pełen wody. Postanowiono przelać wodę do pojemnika w kształcie prostopadłościanu, którego podstawa ma wymiary 25 cm i 40 cm. Jaka powinna być minimalna wysokość tego pojemnika? Wynik zaokrąglij do pełnych centymetrów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T21:08:04+02:00
Vw= πr²h
Vw= π * 10² * 50
Vw= 5000πcm²
π = 3.14
5000*3.14=15700cm²

Vp = Pp * h
Pp = 25 * 40=1000cm²
h = Vp/Pp
h = 15700cm²/ 1000cm²= 15.7 cm czyli 16 cm
Wysokość pojemnika musi być 16 cm;)
1 5 1