1.Dodaj sumy i wykonaj redukcję÷ wyrazów podobnych.
a)2a+(3a-2b)=
b) -4x+(-2x+4y+1)=
c)-6x+(8x-2y+x)=
d)(-2x+3y)+(5x-5y+1)=
e) (7a+9b)+(-4x-5b-4)=
f) (-0,5x-0,2y)+(x+0,7y+1)=
2.Wykonaj odejmowanie sum algebraicznych i zredukuj wyrazy podobne:
a) 2x-(x+1)=
b)6a-(-2a-5)=
c)-3x²-(-4x²+x)=
d)(10x²+6)-(-4x²+4x-1)=
e)(8x-1)-(5x-4)=
f)(4x+2y-1)-(-3x-4y+3)=
3.Opuść nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podonych:
a) (x²+22x+2)+(-3x²+4)-(7x²+4x-5)=
b)(4x²-3x)-(8x²-2x-1)-(-4x²+4x-1)=
c)-[-(-4a²+a)-(-2a+4)+5a²]-(-6a²+4a-5)=
d)(0,5x+1,5y+2)+(3,5x+4,5y-1)-(0,8x+1,2y)=
4. Dane są wyrażenia:
A=3x²+4xy-7, B=2x²-4x-xy, C= -x+xy+y-#.
Oblicz:
a) A+(B-C)
b)(A-B)+C
c)B-(A+C)
d)(C-B)-A

1
Do jakiej ksiązki i której klasy są te zadania..???

Odpowiedzi

2010-04-06T21:21:24+02:00
1.Dodaj sumy i wykonaj redukcję÷ wyrazów podobnych.
a)2a+(3a-2b)=2a+3a-2b=5a-2b
b) -4x+(-2x+4y+1)=-4x-2x+4y+1=-6x+4y+1
c)-6x+(8x-2y+x)=-6x+8x-2y+x=3x-2y
d)(-2x+3y)+(5x-5y+1)=-2x+3y+5x-5y+1=3x-2y+1
e) (7a+9b)+(-4x-5b-4)=7a+9b-4x-5b-4=7a+4b-4x-4
f) (-0,5x-0,2y)+(x+0,7y+1)=-0,5x+0,2y+x+0,7y+1=1,5x+0,9y+1
2.Wykonaj odejmowanie sum algebraicznych i zredukuj wyrazy podobne:
a) 2x-(x+1)=2x-x-1=x-1
b)6a-(-2a-5)=6a+2a+5=8a+5
c)-3x²-(-4x²+x)=-3x(kw)+4x(kw)-x=x(kw)-x
d)(10x²+6)-(-4x²+4x-1)=10x(kw)+6+4x(kw)-4x+1=14x(kw)-4x+7
e)(8x-1)-(5x-4)=8x-1-5x+4=3x+3
f)(4x+2y-1)-(-3x-4y+3)=4x+2y-1+3x+4y-3=7x+6y-4
3.Opuść nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podonych:
a) (x²+22x+2)+(-3x²+4)-(7x²+4x-5)=x(kw)+22x+2-3x(kw)+4-7x(kw)+4x-5=-9x(kw)+26x+1
b)(4x²-3x)-(8x²-2x-1)-(-4x²+4x-1)=4x(kw)-3x-8x(kw)-2x-1-4x(kw)+4x-1=-8x(kw)-x-2
c)-[-(-4a²+a)-(-2a+4)+5a²]-(-6a²+4a-5)=-4a(kw)+a+2a+4+5a(kw)+6a(kw)+4a-5=7a(kw)+7a-1
d)(0,5x+1,5y+2)+(3,5x+4,5y-1)-(0,8x+1,2y)=0,5x+1,5y+2+3,5x+4,5y-1-0,8x+1,2y=3,2x+7,2y+1
4. Dane są wyrażenia:
A=3x²+4xy-7, B=2x²-4x-xy, C= -x+xy+y-#.

8 4 8