Na lekcji chemii nauczycielka wykonała doświadczenie reakcji zobojętniania. probówki z roztworem zasady sodowej dodała kilka kropli fenoloftaleiny a następnie wpuszczała kroplami roztwór kwasu octowego.
1)opisz, co można zaobserwować podczas wykonywania tego doświadczenia
2)zapisz w formie cząsteczkowej i jonowej równanie reakcji zachodzącej w doświadczeniu
3)podaj nazwy powstałych w wyniku tej reakcji produktów

1

Odpowiedzi

2010-04-06T21:53:27+02:00
1. Można zaobserwować zmianę barwy roztworu. Po dolaniu do roztworu zasady sodowej fenoloftaleiny zmieni on barwę na malinową, przy dolewaniu kwasu octowego będzie robił się przezroczysty.

2. NaOH + CH3COOH --> CH3COONa + H20

Na+ + OH- + H+ + CH3COO- --> Na+ + CH3COO- + H20

3. octan sodu + elektrycznie obojętna cząsteczka wody

:)