Zad.1
Na lokatę trzymiesięczna oprocentowaną na 4% wpłacono 7000zł.
Oblicz:
a) po jakim czsie suma odsetek wyniesie 200zł
b) po jakim czasie kwota na lokacie podwoi się

Zad.2
Nowy samochód
kosztował 35000 zł i co roku tracił 10% na wartości. Oblicz , po ilu latach jego cena będzie mniejsza od połowy ceny początkowej.

Zad.3
W pewnym banku oprocentowanie lokat wynosi 6%, Kowalski założył lokatę dwumiesięczną. Ile wynosiły odsetki netto z tego konta po roku, jeśli Kowalski wpłacił na konto odnawialne 12000zł i po każdym okresie naliczania odsetek bank potrącał 20% wysokości odsetek i przelewał do skarbu państwa.

Zad.4
Cena pewnego towaru wynosi 120zł, sprzedawca ma zamiar zmieniać co tydzień tę cenę. Zapisz wzór pozwalający obliczyć jaka będzie cena towaru po "n" tygodniach jeżeli co tydzień sprzedawca będzie:
a) powiększać cenę o 5%
b) zmniejszać cenę o 3%

1

Odpowiedzi

2010-04-09T15:07:14+02:00
Zad.1.
a)4% z 7000 = 280zł - odsetki po 3 miesiącach
280zł-3mies.
200zł-x mies.
x=200*3:280=ok. 2,14 miesiąca.

b) aby kwota podwoiła się, musi urosnąć o kolejne 7000.
280zł-3mies
7000zł-y mies
y= 7000*3:280=75mies=6.25 roku, czyli po 6 latach i 3 miesiącach.