Odpowiedzi

2016-03-18T12:36:50+01:00
Największe znaczenie wśród plemion germańskich zdobyli Frankowie
Ich władca był  Chlodwig z rodu MerowingówJego następcy sprawowali władzę przy pomocy zarządów dworu, czyli majordomów. Z czasem urzędnicy ci przyjęli rządy i dali początek dynastii Karolinów. Jej najwybitniejszym przedstawicielem był Karol, który otrzymał przydomek Wielkim. Pokonał on potężne siły koczowniczych Awarów i podporządkował sobie germańskie plemiona Sasów. Rozpoczął także odzyskiwanie ziem zagarniętych przez muzułmanów na półwyspie Iberyjskiem. W swoim państwie przeprowadził wiele reform, m.in. usprawnił handel, ujednolicił system miar oraz wsprowadził nową monetę - srebrnego denera. Kraj podzielił na hrabstwa, w których w jego imieniu władzę sprawowali urzędnicy. Zagrożenie przez sąsiadów obszary nadgrniczne przekształcił w marcie. Dbał także o rozwój kultury i nauki. Wprowadził bardziej czytelny rodzaj pisma - minuskułe karolińską. Okres jego panowania nazwano renesansem karolińskim. 
13 3 13