1. Napisz za pomocą symboli chemicznych, uzgodnij i opisz podane równania reakcji chemicznych:
chlor+wapń-----> chlorek wapnia
opis:
tlenek rtęci(II)----->tlen+rtęć
opis:
2.Uzgodnij równania reakcji chemicznych i dopisz odpowiednie współczynniki:
Al+O₂------> Al₂O₃
Fe+Cl2----->FeCl₃
CaCl₂+Na-------> NaCl+Ca

1

Odpowiedzi

2010-04-06T21:30:14+02:00
1.
chlor+wapń-----> chlorek wapnia
Cl₂ + Ca -------> CaCl₂

tlenek rtęci(II)----->tlen+rtęć
2HgO------>O₂ + 2Hg

2.
4Al+3O₂------> 2Al₂O₃
glin+ tlen----->tlenek glinu (III)

2Fe+3Cl₂----->2FeCl₃
żelazo+chlor------->chlorek żelaza

CaCl₂+2Na-------> 2NaCl+Ca
chlorek wapnia + sód ---------->chlorek sodu+ wapń