Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T20:39:28+02:00
“Przedmioty materialne” w strzelectwie sportowym to: broń, amunicja, ubiór strzelecki i inne przybory (np. luneta, statyw, osprzęt do zmiany tarcz, itd.) Jakość tych przedmiotów ma istotny wpływ na uzyskiwanie przez zawodnika rezultaty. Wydaje się, że zapewnienie sprzętu najwyższej klasy jest zabiegiem niezbędnym, lecz zaliczyć je można raczej do czynności związanych z organizacją niż samym procesem treningowym. Z tego względu za podstawowe środki treningowe można uznać ćwiczenia ruchowe.

Strzelectwo to dyscyplina sportu polegająca na uzyskaniu jak największej ilości punktów podczas strzelania z broni strzeleckiej do celów stałych lub ruchomych według reguł ściśle określonych regulaminem zawodów.

Strzelectwo stawia wobec uprawiających tę dyscyplinę sportu zawodników bardzo wysokie wymagania. Strzelec powinien charakteryzować się wysoką koordynacją typu ręka-oko. Wymaga to rozwoju zdolności takich jak ostrość spostrzegania, głębokość widzenia, ocena odległości, szybkości i kierunku ruchu. Wymagana jest doskonała wrażliwość kinetyczna, równoważna i dotykowa. (Naglak, 1987).

Celność strzelania zależy od umiejętności stabilizowania ruchów broni co ułatwia zawodnikowi podjęcie decyzji o momencie oddania strzału. Na poziom tych umiejętności mają wpływ zdolności koordynacyjne, wrażliwość kinestetyczna, technika trzymania broni i pracy na języku spustowym oraz umiejętność regulacji pobudzenia emocjonalnego.

Istotą treningu strzeleckiego jest doskonalenie zdolności koordynacyjnych, percepcji i czucia mięśniowego. Wysiłki jakie spotyka się w strzelectwie charakteryzują się małą intensywnością i mieszczą się w I strefie przemian energetycznych (wysiłki tlenowe). W doskonaleniu techniki strzelania kładzie się przede wszystkim nacisk na precyzję przy każdym złożeniu się do strzału, a nie dużą objętość obciążeń treningowych. “Niecelne strzelanie powodowane zmęczeniem dużymi obciążeniami jest efektem zakłócenia procesu sensomtorycznego. Z powyższego faktu wynika wniosek o konieczności zminimalizowania obciążeń fizycznych w treningu technicznym, polegającym na nauce. Należy wyraźnie rozgraniczyć w treningu rozwój kondycji fizycznej z nauczaniem techniki i rozwojem koncentracji uwagi” (Harre, 1990).

Z przedstawionych faktów wynika wniosek, że w strzelectwie dominują procesy informacyjne, a nie energetyczne, a tym samym rejestrowanie obciążeń treningowych w oparciu o podział wysiłku na strefy energetyczne wydaje się niecelowy. Również znany podział środków treningowych na ogólne, ukierunkowane i specjalne (Naglak, 1987) nie oddaje w pełni specyfiki sportu strzeleckiego ze względu na rozbudowaną w nim strukturę celów treningowych.

Uwzględniając praktykę treningu strzeleckiego proponuje się przyjąć następujący podział środków treningowych: środki przygotowania fizycznego, technicznego, taktycznego psychicznego, startowego i teoretycznego