Odpowiedzi

2009-11-02T17:39:12+01:00
Różnice między luteranizmem a kalwinizmem:
-podstawą kalwinizmu jest predestynacja [nauka o przeznaczeniu]
-w kalwinizmie usunięto wszelkie elementy ozdobne z kościołów
-w kalwinizmie pismo św. było interpretowane tylko przez Kalwina, natomiast Luter nawoływał do samodzielnych rozmyślań nad znaczeniem Biblii.

Przyczyny reformacji w Niemczech:
Przyczyną reformacji w Niemczech była m.in. sprzedaż odpustów, handel relikwiami, łączenie w jednym ręku przez dostojników kościelnych kilku stanowisk, co uniemożliwiało skuteczną pracę
duszpasterską, za to przynosiło duże dochody.
Marcin Luter zmartwiony tym upadkiem moralnym Kościoła pragnął go zreformować wygłaszając 95 tez, w których potępiał niektóre działania duchownych.
1 5 1