Odpowiedzi

2010-04-06T21:38:50+02:00
Wyrok jest prawomocny to oznacza że nie można już go zmienić ani się odwołać , musi zostać wykonany.
Nieraz się słyszy w tv : wyrok nie jest prawomocny czyli złożymy apelację . Wyrok staje się prawomocny zazwyczaj 21 dni po wydaniu wyroku . Główni uczestniczy procesu karnego to : Sędzia , prokurator , obrońca , oskarżony .
Obrońca broni oskarżonego : jeśli oskarżony jest winny i są na to jawne dowody , obrońca próbuje wywalczyc od sądu jak najłagodniejszy wymiar kary .
Oskarżyciel , czyli tak zwany prokurator jest na miejscu zbrodni lub przestępstwa , zbiera dowody , pisze akt oskrżenia i szuka winnego , który popełnił daną zbrodnię . prosi też sąd o wymiar kary.
2010-04-06T21:43:52+02:00
Wyrok jest prawomocny wówczas gdy oskarżony lub jego obrońca nie wnieśli apelacji i na to przysługuje 7 dni od dnioa ogłoszenia wyroku oznacza to iż w związku z uprawomocnieniem sie wyroku nie można sie od decyzji sądu odwołać i zostanie on wykonany
w procesi biorą udział : oskarżony, oskarżyciel (przeważnie prokurator), sędzia, ławnicy i adwokat oraz świadkowie
obrońca czyli adwokat próbuje obronić oskarżonego czyli przekonać sąd oraz ławników o niewinności oskarżonego, natomiast oskarżyciel na podstawie zeznań świadków i zebranych dowodów przestepstwa przez policję musi udowodnić sądowi że oskarżony jest winien zażucanych mu czynów